Vergroot de vrije ruimte en bevlogenheid van jouw professionals

 

Redenen om een Act True traject aan te bieden aan je werknemers in de vorm van training of coaching:

 

  • Je hebt een hoog verloop/verzuim in het team
  • Je werknemer komt in een nieuwe levensfase (ouderschap) en dit wil je goed begeleiden
  • Er is een roddelcultuur in een team en dit komt de kwaliteit van werk niet ten goede
  • Een van jouw teamleiders loopt vast en daarmee vertraagt of verarmt het team
  • Je ziet geen direct 'probleem' maar wil blijvend investeren in de ontwikkeling van je werknemers
  • Je wil een luistercultuur creëren en dat begint bij je teamleiders, persoonlijke begeleiding in Luisteren.

 

Open communicatie, kwetsbaarheid en vloeiende samenwerking dragen bij aan betere resultaten. Zo simpel is het.

Werk, het ruilen van levenstijd, energie en talent voor geld is niet (meer) genoeg. Jouw werknemers willen zin-vol werken en energie krijgen van wat ze doen. 

Echt kunnen luisteren en verbinden leidt tot een beter klimaat. Je wil dat jouw teamleden bereid zijn om informatie te delen met elkaar, collega’s te laten zien waar ze goed in zijn en waarin ze nog kunnen leren (faalkundig) zijn, werkt dat positief en stimulerend. Zelfinzicht leidt tot minder vastlopen in oordelen, minder 'praten over-' en meer 'praten met' - elkaar.

Als de blik van ontwikkeling naar binnen is gericht blijft er energie over om optimaal talent te benutten. Het schept een grote ‘persoonlijke vrije ruimte’.

 

Waartoe:

klantgelukt hangt af van je werknemersgeluk

De mate van werkgeluk heeft veel impact op de rest van ons leven. Mentaal vitale mensen zijn gezonder, succesvoller, zorgen beter voor zichzelf én een ander, oordelen minder snel en zijn vergevingsgezinder. Organisaties die sturen op meer werkvervulling presteren beter, hebben minder verzuim, minder verloop en tevredener klanten.

 

Als ACT True trainer/coach faciliteer ik managers & werknemers in het inzicht krijgen in handelen vanuit waarden, vanuit de betekenisvolle drijfveren. We schijnen ligt op denken als proces, niet op de continu veranderende inhoud. We trainen vaardigheden om anders om te gaan met belemmerende denkprocessen. Werknemers leren hun vrije ruimte als professional te vergroten, zodat zij echt kunnen doen waar ze voor staan en daarmee werken op een manier waarin ze trouw zijn aan zichzelf èn aan elkaar.